อุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก Serial เป็น Ethernet (LAN)

Serial to Ethernet/Internet Converter เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยแปลงช่องทางการสื่อสารแบบ RS232 หรือ RS485/RS422 ให้สามารถรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย Ethernet หรือ Internet ได้ ทำให้ข้อจำกัดในการเชื่อมต่อพอร์ตอนุกรมไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป โดยอุปกรณ์สามารถประยุกต์ใช้กับงานต่างๆได้หลากหลาย เช่น การขยายระยะการเชื่อมต่อสายสัญญาณ, การทดแทนช่องสื่อสารอนุกรม หรือการเพิ่มช่องสื่อสารอนุกรม เป็นต้น

 

อุปกรณ์ต่างๆที่มีช่องทางการสื่อสารอนุกรม เช่น เครื่องชั่งดิจิตอล, เครื่องสแกนลายนิ้วมือ, เครื่องสแกนบาร์โค๊ด, Power Meter, PLC, Data Logger ฯลฯ

 

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน เช่น จากเดิมเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger) เชื่อมต่อกันผ่านทางพอร์ต RS232 ระยะประมาณ 10 เมตร ต่อมาต้องการย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ไปไว้ในห้องควบคุม (Control Room) ซึ่งห่างไปประมาณ 100 เมตร โดยจุดที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์และจุดที่เครื่องบันทึกข้อมูลตั้งอยู่มีเครือข่าย Ethernet อยู่บริเวณนั้นด้วย

กรณีนี้ก็สามารถใช้ MC330 มาช่วยแก้ปัญหานี้ได้ โดยการต่อ MC330 เข้ากับเครื่องบันทึกข้อมูลผ่านทางพอร์ต RS232 และต่อ MC330 เข้ากับเครือข่าย Ethernet และบนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ติดตั้งโปรแกรมจำลองพอร์ตอนุกรมขึ้นมาใช้งานเพื่อใช้ในการจำลอง Serial Port ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมสามารถเรียกใช้งานและควบคุม Serial Port ที่สร้างขึ้นมาได้เหมือน Serial Port จริงบนเครื่องคอมพิวเตอร์

 

โดยทั้งนี้ทางบริษัทได้จัดเตรียมโปรแกรม Virtual Serial Port Emulator (WisVSP) ไว้ในชุดติดตั้งให้ด้วย เพื่อใช้ในการจำลอง Serial Port ในเครื่องคอมพิวเตอร์