ต้องการ Program PLC ผ่านระบบ Internet

Request Solution: 

            ต้องการ Program หรีอดู Status ของ PLC ผ่านทางระบบ Internet โดยที่ PLC มี Serial Port สำหรับ Program อยู่แล้ว

Wisco Application: 

            ทางบริษัท WISCO มีอุปกรณ์ที่สามารถใช้กับระบบ “Program PLC ผ่านระบบ Internet" จะเป็นอุปกรณ์รุ่น MC330, MC331 ที่สามารถเชื่อมต่อ Serial Port ของ PLC กับ Computer ที่มี Programming Software ผ่านทางเครือข่าย Internet โดยอาศัย ADSL Router (สำหรับ MC331 จะมี Modem อยู่ภายใน)