ป้องกันฟ้าผ่าหรือสัญญาณรบกวนเข้าทาง Analog Input

Wisco Application: 
- Isolated Input, Output and Power Supply

- Plug-in Socket Structure

             Signal Isolator SC95 เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แยกการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า ระหว่าง Input และ Output ออกจากกัน โดยส่งผ่านเฉพาะค่าสัญญาณ Analog เช่น 4-20mA, 0-10VDC Signal Isolator มีประโยชน์ในการป้องกันสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์หนึ่งแล้วไม่ส่งต่อไปรบกวนอุปกรณ์อื่นที่ต่อเชื่อมกับอุปกรณ์นี้ ตัวอย่างการใช้งานของ SC95

             1) ป้องกันความเสียหายของ Analog Input ของ PLC เมื่อเกิดฟ้าผ่าเข้าทาง Transmitter ที่ต่อพ่วงอยู่กับ PLC

             2) ป้องกันการรบกวนกันระหว่างอุปกรณ์ เนื่องจากเกิด Ground Loop


ตัวอย่าง SC95 ช่วยป้องกัน PLC จากฟ้าฝ่า

เมื่อไม่มี SC95


เมื่อติดตั้ง SC95

Specifications

Analog Input
Number of Channel: 1 Channel
Input Type: Current, Voltage
Input Range: Current (100 µA to 100 mA)
  Voltage (10 mVDC to 100 VDC)
Input Impedance: Current (Input Resistance 20 Ω)
  Voltage (Min. Input Resistance 200 KΩ)
Analog Output
Number of Channel: 1 Channel
Output Type: Current, Voltage
Output Range: Current (0 to 20, 4 to 20 mA)
  Voltage (0 to 1, 0 to 5, 1 to 5, 0 to 10 VDC)
Linearity: < ± 0.2% of Span
Output Load Resistance: Current (Max. 1000 Ω load)
  Voltage (Min. 1000 Ω load)
Isolation Voltage: 500 VAC. Between Input Output and Power Supply
Power Requirements
Power Supply: 100, 110, 220 VAC (24 VDC Optional)
Environmental Limits
Operating Temperature: 0 to 55 °C
Operating Humidity: 5 to 95% RH
Storage Temperature: 0 to 70 °C
Physical Characteristics
Dimension: W50 x H70 x D130 mm.
Mounting: Wall or DIN rail
Connection: Plug - in 11 pins socket
Warranty
Warranty Period: 5 year