ป้องกันฟ้าผ่า หรือ สัญญาณรบกวนเข้าทาง USB

Wisco Application: