วัดค่าระดับน้ำ โดยผ่านทางสัญญาณ Wireless

Request Solution: 

            ต้องการส่งค่าวัดระดับน้ำไปยังส่วนกลาง โดยผ่านทางสัญญาณ Wireless เพื่อทำการแสดงผลค่าวัด, ทำการแจ้งเตือนไปยังมือถือและบันทึกข้อมูลการแจ้งเตือน


 

Wisco Application: 

            ทางบริษัท Wisco มีอุปกรณ์ที่สามารถใช้กับระบบ “วัดระดับน้ำผ่านทางสัญญาณ Wireless” ประกอบด้วย RAI200 ใช้สำหรับรับสัญญาณจาก Controller (4 - 20 mA, 4 Channels) ส่งสัญญาณผ่านทาง Wireless ไปยัง RAO200 จากนั้น RAO200 จะส่งสัญญาณ Analog Output (4 - 20 mA, 4 Channels) ไปให้กับ Display (DP49) โดยที่ DP49 สามารถทำการแจ้งเตือนได้เมื่อค่าวัดที่ได้นั้นมีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าที่กำหนดผ่านทาง Dry Contact Relay และทำการแจ้งเตือนไปยังมือถือโดยใช้ GSM Alarm (RC37)

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

Wireless Remote Analog I/O

DP49: Big Process Indicator

RC37: GSM Alarm