ระบบบันทึกข้อมูล (Data Logger) สามารถดูข้อมูลผ่านทาง Internet

Wisco Application: