ต้องการ Program PLC ผ่านระบบ Internet

Request Solution: 

            ต้องการ Program หรีอดู Status ของ PLC ผ่านทางระบบ Internet โดยที่ PLC มี Serial Port สำหรับ Program อยู่แล้ว

Wisco Application: 

            ทางบริษัท WISCO มีอุปกรณ์ที่สามารถใช้กับระบบ “Program PLC ผ่านระบบ Internet" จะเป็นอุปกรณ์รุ่น MC330, MC331 ที่สามารถเชื่อมต่อ Serial Port ของ PLC กับ Computer ที่มี Programming Software ผ่านทางเครือข่าย Internet โดยอาศัย ADSL Router (สำหรับ MC331 จะมี Modem อยู่ภายใน)

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

MC330: Serial to Ethernet Converter

MC331: Serial to 4G LTE Converter