เชื่อมต่อกับ AL100 Utility ไม่ได้

หลังจากจ่ายไฟเลี้ยงให้ AL100 และหลอดไฟ Status แสดงสีเขียวกระพริบ แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ AL100 Utility ได้
การใช้งานครั้งแรกนั้นหมายเลข IP Address ของ AL100 ยังคงเป็นหมายเลข 192.168.168.250 (Default IP) อยู่ ทำให้เชื่อมต่อไม่ได้เมื่อ IP Address อยู่ต่างวงกัน
ดังนั้นให้ทำการเปลี่ยนหมายเลข IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในวงเดียวกันกับ AL100

วิธีการเปลี่ยน IP Address สำหรับ Windows XP, Windows 7, Windows 10

เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์และ AL100 มี IP Address อยู่ในวงเดียวกันแล้ว ทำการเชื่อมต่อ ดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Web Browser ขึ้นมา

2. ระบุหมายเลข IP Address ของ AL100 ลงใน URL เพื่อทำการเชื่อมต่อและตั้งค่าการใช้งาน