วิธีแก้ปัญหาเมื่อติดตั้ง USB Driver ไม่ได้ (Windows 8, 8.1, 10)

ในกรณีที่ทำการติดตั้ง USB Driver ไม่ได้นั้น (สำหรับ Windows 8, 8.1 หรือ Windows 10) ให้ทำการปิดลายเซ็นของ Driver มีขั้นตอนดังนี้
 
1. กดปุ่ม Shift ที่ Keyboard ค้างไว้ จากนั้นคลิกเลือก Start -> Power -> Restart เมื่อแสดงหน้าต่าง “Choose an Option” แล้วถึงปล่อยปุ่ม Shift
 
2. ที่หน้าต่าง “Choose an Option” ให้คลิกเลือกที่ “Troubleshoot”
 
3. คลิกเลือกที่ “Advance Option” และที่หน้าต่าง “Advance Option” ให้คลิกเลือก “Startup Settings”
 
4. จากนั้นกดปุ่ม "Restart"
 
5. หลังจาก Restart แล้วที่หน้าต่าง “Startup Settings” ให้กดปุ่ม F7 หรือกดปุ่มหมายเลข 7 ที่ Keyboard เพื่อทำการเลือกหัวข้อที่ 7 “Disable driver signature enforcement”
6. เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการ Restart อีกครั้ง หลังจากนั้นให้ทำการติดตั้ง USB Driver อีกครั้ง
 
 
Video การตั้งค่า: Click Me.