การตรวจสอบและตั้งค่า IP Address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ Windows 10

Windows 10

วิธีการตั้งค่า IP Address เครื่องคอมพิวเตอร์

1. คลิกขวาที่ รูปคอมพิวเตอร์ด้านล่างขวาของจอ แล้วเลือก "Open Network & Internet setting"

2. คลิกเลือกที่หัวข้อ "Change connection properties"

3. ที่หัวข้อ "IP Setting" กดปุ่ม "Edit"

4. ที่หัวข้อ "Edit IP Setting" เลือก "Manual" และกำหนดหมายเลข IP Address ที่ต้องการในช่อง "IP Address" จากนั้นกดปุ่ม "Save"